Eko Sim


Artykuły p. poż.

r-artykuły-przeciwpożarowe-1Sprzęt przeciwpożarowy: oferujemy atestowane gaśnice (pianowe, proszkowe, śniegowe) oraz hydranty z oprzyrządowaniem (węże, reduktory, złączki…).

Ewentualna oferta cenowa ustalana jest indywidualnie i uzależniona jest od ilości zamówionego towaru.


MENU