Szanowni klienci – od dnia 25.05.2018 r. wszystkich przedsiębiorców w krajach Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane najczęściej jako RODO).

Prowadząc działalność gospodarczą (jednoosobowa działalność gospodarcza pod nazwą: Eko-SiM Magdalena Glyda), jestem administratorem podstawowych danych osobowych moich klientów, otrzymywanych od nich pośrednio lub bezpośrednio – w momencie dokonywania u mnie zakupów. Oprócz mnie dostęp do tych danych mogą mieć jedynie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: sądy, organy ścigania, organy administracji skarbowej) – oczywiście tylko wtedy, gdy wystąpią z żądaniem opartym o stosowną podstawę prawną.

Każde przetwarzanie danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami podstawie prawnej. Podstawą prawna przetwarzania danych osobowych w celu świadczonych przeze mnie usług sprzedaży towarów jest niezbędność do wykonywania umów o ich świadczenie. Sprzedając określony towar – każdorazowo sprzedający i kupujący umawiają się co do formy jego sprzedaży – następuje ustalenie ceny, opcji wysyłki, płatności, terminu dostawy oraz pozostałych ewentualnych warunków dodatkowych. Powyższe ustalenia stanowią podstawę prawna do wykonania każdej sprzedaży. Aby móc tą sprzedaż w pełni zrealizować, trzeba posłużyć się danymi osobowymi nabywcy (oczywiście trzymając się przy tym ustalonej polityki bezpieczeństwa w zakresie ich przetwarzania i przechowywania). Aby można było sprzedać i następnie dostarczyć zakupiony przez klienta wraz z opłacona przesyłką towar – podczas dokonywania czynności sprzedażowych trzeba użyć jego danych (imienia, nazwiska, nazwy firmy, adresu, telefonu, NIP-u, numeru rachunku bankowego) – na kopertach, paczkach, formularzach wysyłkowych (pocztowych lub kurierskich), przy ewentualnych przelewach bankowych (internetowych lub w siedzibie banku), na dokumentach sprzedażowych (fakturach). Dostęp do nich zatem z uwagi na obowiązek wypełnienia przeze mnie jako sprzedawcę – wszystkich umówionych warunków sprzedaży – uzyskają więc firmy kurierskie lub poczta (w zależności o umówionej odrębnie z klientem formy wysyłki) oraz banki (podczas dokonywania ewentualnego przelewu) – jest to niezbędne aby taka sprzedaż w pełni została zrealizowana.

Nie prowadzę żadnych konkursów, programów lojalnościowych, ani innych działań marketingowych w których dane klientów mogłyby zostać ujawnione i użyte przez inne osoby trzecie. Księgowość prowadzona jest również samodzielnie przeze mnie w siedzibie. Dane osobowe klientów są przechowywane w legalnym programie księgowym, zainstalowanym na firmowym komputerze, chronionym legalnym programem antywirusowym i hasłem dostępowym oraz w formie papierowych faktur i dokumentów wysyłkowych lub dokumentów bankowych, które przechowywane są w zamkniętym sejfie i wykorzystywane wyłącznie na potrzeby księgowe i wysyłkowe.

Wprowadzona została również dodatkowa, wewnętrzna polityka bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych (polityka prywatności).

 Szanowni klienci dokonując u mnie zakupu towarów wyrażacie Państwo tym samym zgodę na przetwarzanie w wyżej wymienionym zakresie, po dniu 25.05.2018 r. przesłanych danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym kontaktuję się z Państwem w związku z realizacją umowy oraz po zakończeniu tego okresu:

-przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej oraz podatkowej, w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na mnie jako prowadzącym działalność gospodarczą,

-przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa w celu dochodzenia lub ochrony roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Macie Państwo prawo w każdej chwili do żądania usunięcia bądź zmiany przesłanych danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie.

W celu usprawnienia działania Witryny, na dysku twardym komputera Użytkownika mogą być zapisywane pliki tekstowe, tzw. cookie. Ich celem jest identyfikacja komputera Użytkownika w celu szybszego dostępu do niezbędnych zasobów oraz w celach statystycznych. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcje przyjmowania plików cookies. Nie spowoduje to utrudnień w korzystaniu z Witryny.

Adres kontaktowy e-mail: poczta@eko-sim.pl

Telefon kontaktowy: 608704554